HOME
SCURT ISTORIC
OPORTUNITATI MLM
CAPCANE MLM
RECRUTARE TELEFONICA
TEHNICI DE FUNCTIONARE
4 VALURI MLM
CARTI MLM
TRAINING MLM
STAPANUL VIETII
ARTICOLE DIN PRESA
LEGISLATIE MLM
INFO MLM
STIATI CA?

lifecare1.gif

CAEN

526 Comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine

5261 Comerţ cu amănuntul prin corespondenţă
Această clasă include:
- vânzările cu amănuntul ale oricăror feluri de produse, prin corespondenţă, alese de cumpărători pe bază de cataloage sau orice alt tip de ofertă.
Această clasă include, de asemenea:
-
vânzările directe (efectuate de firme direct la clienţi), prin intermediul televiziunii, radioului, telefonic, sau prin Internet.

5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
Această clasă include:
- vânzările cu amănuntul ale oricăror feluri de produse, în standuri, chioşcuri, de obicei mobile, de-a lungul drumurilor publice sau în locuri fixe, în pieţe.

5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
Această clasă include:
-
vânzările cu amănuntul ale oricărui tip de marfă, în orice mod, neincluse în clasele anterioare:
. prin intermediul comis-voiajorilor
(şi a distribuitorilor MLM, vânzători direcţi);
. prin intermediul automatelor de vândut produse;
. prin magazine mobile.
Această clasă include, de asemenea:
- activitatea caselor de licitaţii;
- licitaţiile prin Internet.

511 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata

Această grupă include:
- activităţile intermediarilor, brokerilor de bunuri de consum şi ale tuturor celorlalţi comercianţi cu ridicata, care fac comerţ în numele sau pe contul altora;
-
activităţi ale celor implicaţi în stabilirea contactelor dintre vânzători şi cumpărători, sau care preiau tranzacţii comerciale în numele unui patron, inclusiv pe Internet.
Această grupă include, de asemenea:
- activităţi ale caselor de licitaţie pentru comerţul cu ridicata, inclusiv licitaţii pe Internet, pentru comerţul cu ridicata.
Această grupă exclude:
- comerţul cu ridicata în nume propriu, vezi 51.2 la 51.9
- vânzări cu amănuntul, făcute de agenţi intermediari, vezi 52
- activităţi ale agenţilor de asigurări, vezi 67.20
- activităţi ale agenţilor imobiliari, vezi 70.3

5111 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semiproduse
Această clasă include:
- intermedieri pentru vânzări de matern prime agricole şi de animale vii, materii prime textile, de semiproduse şi alte produse neclasificate în altă parte, efectuate pe bază de plată sau contract.

5112 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale, şi produse chimice pentru industrie
Această clasă include, de asemenea:
- servicii de intermediere în vânzarea îngrăşămintelor.

5113 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii
Această clasă include:
- intermedieri pentru vânzări ale materialului lemnos şi de construcţii, efectuate pe bază de contract sau plată.

5114 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
Această clasă include, de asemenea:
- intermedieri în vânzarea maşinilor agricole;
- intermedieri în vânzarea maşinilor de birou.

5115 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie

5116 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole
Această clasă include, de asemenea:
- servicii de intermediere în vânzarea blănurilor.

5117 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

5118 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Această clasă include, de asemenea:
- servicii de intermediere în vânzarea bicicletelor.

5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse

 

baner3.jpg

ORDONANŢĂ Nr. 99 din 29 august 2000

privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 1 septembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAP. 1

Dispoziţii generale ...

Scopul ordonanţei

ART. 1

Prezenta ordonanţă stabileşte principiile generale privind desfăşurarea activităţii comerciale şi urmăreşte dezvoltarea echilibrată a reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.

Obiectivele ordonanţei

ART. 2

Prevederile ordonanţei au în vedere realizarea următoarelor obiective:

a) stimularea dezvoltării activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

b) încurajarea liberei iniţiative, asigurarea concurenţei loiale şi a liberei circulaţii a produselor şi serviciilor de piaţă;

c) informarea corectă şi protejarea intereselor economice ale consumatorilor, precum şi posibilitatea aprovizionării acestora din zonele de vecinătate;

d) modernizarea şi dezvoltarea formelor de distribuţie;

e) promovarea echilibrului dintre diverse tipuri de reţele de distribuţie şi diferite forme de vânzare;

f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

g) susţinerea şi ocrotirea activităţii comerciale în zonele defavorizate.

Domeniul de reglementare al ordonanţei

ART. 3

(1) Prezenta ordonanţă reglementează activităţile din sectorul comercial şi al serviciilor de piaţă privind cerinţele necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi, structurile de vânzare, practicile şi regulile comerciale, precum şi sancţiunile în caz de nerespectare a prevederilor prezentei ordonanţe.

(2) Activitatea comercială, în sensul prezentei ordonanţe, se exercită cu referire la produsele alimentare, nealimentare şi la serviciile de piaţă prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă.

(3) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe activităţile de comercializare având ca obiect:

a) produsele medicamentoase, tehnico-medicale şi protezele medico-chirurgicale;

b) produsele agricole şi agroalimentare vândute de producătorii agricoli individuali în baza certificatului de producător;

c) combustibilii pentru uzul mijloacelor de transport, inclusiv cei comercializaţi prin staţii de distribuţie;

d) bunurile din producţia proprie a meşteşugarilor vândute la locurile de producţie;

e) produsele apicole, peştele şi vânatul, provenite în exclusivitate din exercitarea activităţii legale a apicultorilor, pescarilor şi vânătorilor;

f) lucrările, brevetele şi invenţiile, precum şi publicaţiile de natură ştiinţifică sau informativă realizate de titularii acestora;

g) tipăriturile, pliantele, broşurile şi albumele, realizate în scopul prezentării patrimoniului cultural deţinut de muzee, centre de cultură, teatre sau alte instituţii similare acestora, ori bunurile culturale sau cu caracter promoţional specifice activităţii instituţiilor culturale, şi comercializate prin fondul propriu al fiecărei instituţii culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea;

h) mărfurile vândute către vizitatori, în cadrul târgurilor, saloanelor şi al altor manifestări expoziţionale, cu condiţia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective;

i) produsele confiscate şi valorificate de Ministerul Finanţelor conform dispoziţiilor legale în vigoare;

j) unele produse şi servicii de piaţă reglementate prin acte normative speciale.

(4) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică activităţilor comerciale desfăşurate şi serviciilor prestate pe teritoriul României.

Vânzările directe

ART. 42

(1) Vânzarea directă este acea practică comercială prin care produsele sau serviciile sunt desfăcute direct consumatorilor în afara spaţiilor de vânzare cu amănuntul, prin intermediul vânzătorilor direcţi, care prezintă produsele şi serviciile oferite spre vânzare.

(2) Vânzarea prin reţele (multilevel marketing) este o formă a vânzării directe prin care produsele şi serviciile sunt oferite consumatorilor prin intermediul unei reţele de vânzători direcţi şi independenţi care primesc un comision atât pentru vânzările proprii, cât şi pentru vânzările generate de reţelele de vânzători direcţi şi independenţi pe care i-au recrutat personal.

Vânzările piramidale/etajate

ART. 43

Sunt considerate practici comerciale interzise:

a) vânzarea piramidală, vânzarea practicată prin procedeul denumit "bulgăre de zăpadă" sau orice alte procedee similare care constau în special în a oferi produse/servicii consumatorilor făcându-i să spere că le vor obţine fie cu titlu gratuit, fie la un preţ redus faţă de valoarea lor reală şi condiţionând vânzările de plasarea contra plată de bonuri, tichete, cupoane ori a altor titluri similare către terţi sau de colectarea de adeziuni sau subscrieri;

b) faptul de a propune unei persoane să colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o listă făcând-o să spere câştiguri financiare rezultate din progresia geometrică a numărului de persoane recrutate sau înscrise.

ART. 44

(1) În cazul reţelelor de vânzare constituite prin recrutarea aderenţilor sau afiliaţilor este interzis să se solicite aderentului sau afiliatului reţelei plata unei sume aferente dreptului de intrare în reţea, cu excepţia contravalorii materialelor sau a serviciilor de natură pedagogică, formativă, demonstrativă ori de vânzare sau a oricărui alt material sau serviciu similar.

(2) În cadrul aceleiaşi reţele este, de asemenea, interzis să se impună unui aderent sau afiliat achiziţionarea unui stoc de produse destinat vânzării ulterioare, fără obligaţia ca stocul de produse nevândute de aferent/afiliat să fie reprimit de titularul reţelei.

Vânzările în afara spaţiilor comerciale

ART. 45

(1) Vânzările în afara spaţiilor comerciale sunt acele vânzări directe realizate de comercianţi în următoarele situaţii:

a) în timpul unei deplasări organizate de comerciant în afara spaţiilor sale comerciale;

b) în timpul unei vizite efectuate de comerciant, dacă aceasta nu a avut loc la solicitarea expresă a consumatorului:

- la locuinţa unui consumator, unde pot fi încheiate contracte şi cu alte persoane prezente;

- la locul de muncă al consumatorului sau în locul în care acesta se găseşte, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament;

c) în orice alte locuri publice sau destinate publicului, în care comerciantul prezintă o ofertă pentru produsele sau serviciile pe care le furnizează, în vederea acceptării acesteia de către consumator.

(2) Comercianţii care efectuează vânzări în afara spaţiilor comerciale sunt obligaţi să comunice datele de identificare a personalului angajat organelor de poliţie locale şi răspund civil faţă de efectele activităţii acestora.

ART. 46

Beneficiarul autorizării eliberează legitimaţii persoanelor angajate în acest sistem de vânzare; legitimaţiile vor fi retrase imediat ce deţinătorii acestora îşi pierd calitatea de angajat.

ART. 47

Legitimaţiile eliberate şi vizate trimestrial vor conţine numele şi fotografia salariatului, denumirea şi adresa firmei, semnătura managerului şi vor fi prezentate în cursul desfăşurării operaţiunilor de vânzare.

Vânzările cu prime

ART. 55

Vânzarea cu prime este acea practică comercială prin care cu ocazia unei vânzări de produse/servicii sau a unei oferte de vânzare de produse/servicii se oferă consumatorului, cu titlu gratuit, prime sub forma unor produse/servicii.

ART. 56

Este interzisă orice vânzare sau ofertă de vânzare de produse sau orice prestare sau ofertă de prestare de servicii făcută către consumator, care dă dreptul acestora, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o primă sub forma unor produse/servicii, în afara cazurilor în care acestea sunt identice cu produsele/serviciile cumpărate.

ART. 57

Nu sunt considerate prime:

a) ambalajele produselor;

b) produsele sau serviciile indispensabile utilizării normale a produsului sau serviciului cumpărat;

c) eşantioanele oferite de producător sau de comerciant, cu condiţia ca ele să fie oferite în cantitatea strict necesară pentru aprecierea corectă a calităţii produsului şi să fie inscripţionată pe acestea menţiunea "eşantion gratuit - nu poate fi vândut";

d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtând mesaje publicitare, inscripţionate în mod vizibil şi care nu se regăsesc ca atare în comerţ;

e) serviciile postvânzare;

f) facilităţile de staţionare oferite de către comercianţi consumatorilor.

life6.jpg

LEGEA Nr. 650 din 7 decembrie 2002

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 914 din 16 decembrie 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 99 din 29 august 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, adoptată în temeiul art. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 1 septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"ART. 1

Prezenta ordonanţă stabileşte principiile generale privind desfăşurarea activităţii comerciale şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului."

2. Literele c), e), f) şi g) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

"c) informarea corectă şi protejarea intereselor consumatorilor, precum şi posibilitatea asigurării produselor şi serviciilor de piaţă în zonele de vecinătate ale acestora; (...)

e) promovarea diverselor tipuri de reţele de distribuţie şi forme de vânzare;

f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

g) susţinerea şi ocrotirea activităţii comerciale şi de prestări de servicii de piaţă în zonele defavorizate."

3. Alineatul (1) şi literele a), d), h), i) şi j) ale alineatului (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"ART. 3

(1) Prezenta ordonanţă reglementează activităţile din sectorul comercial şi al serviciilor de piaţă privind cerinţele necesare desfăşurării acestor activităţi, structurile de vânzare, practicile comerciale şi regulile generale de comercializare, precum şi sancţiunile în caz de nerespectare a prevederilor acesteia. (....)

a) produsele medicamentoase, dispozitivele medicale; (....).

d) bunurile din producţia proprie a meşteşugarilor individuali vândute la locurile de producţie;(....)

h) mărfurile vândute către vizitatori, în cadrul festivalurilor, târgurilor, saloanelor sau al altor manifestări expoziţionale, cu condiţia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective;

i) produsele confiscate şi valorificate conform dispoziţiilor legale în vigoare;

j) produsele şi serviciile de piaţă reglementate prin acte normative speciale."

4. Litera e) a alineatului (3) al articolului 3 se abrogă.

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

37. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"ART. 42

(1) Vânzarea directă este acea practică comercială prin care produsele sau serviciile sunt desfăcute de către comerciant direct consumatorilor, în afara spaţiilor de vânzare cu amănuntul, prin intermediul vânzătorilor direcţi, care prezintă produsele şi serviciile oferite spre vânzare.

(2) Vânzarea prin reţele (multilevel marketing) este o formă a vânzării directe prin care produsele şi serviciile sunt oferite consumatorilor prin intermediul unei reţele de vânzători direcţi care primesc un comision atât pentru vânzările proprii, cât şi pentru vânzările generate de reţelele de vânzători direcţi pe care i-au recrutat personal."

38. Litera b) a articolului 43 va avea următorul cuprins:

"b) faptul de a propune unei persoane să colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o listă, făcând-o să spere câştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise."

48. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

"ART. 55

Vânzarea cu prime este acea practică comercială prin care la vânzarea sau oferta de vânzare de produse/servicii se oferă consumatorului, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, prime sub forma unor produse/servicii."

49. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

"ART. 56

Este interzisă orice vânzare ori ofertă de vânzare de produse sau orice prestare ori ofertă de prestare de servicii făcută către consumator, care dă dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o primă sub forma unor produse/servicii, în afara cazurilor în care acestea sunt identice sortimental cu produsele/serviciile cumpărate."

50. Litera c) a articolului 57 va avea următorul cuprins:

"c) produsele sau serviciile a căror valoare este de până la 10% din preţurile de vânzare/tarifele produselor/serviciilor achiziţionate de către consumatori;"

mlm4.jpg

eXTReMe Tracker